Fonds 1818: € 1 miljoen voor financiële zelfredzaamheid

Fonds 1818 heeft de afgelopen jaren verkend wat er in het werkgebied voor inwoners wordt gedaan om hun financiële zelfredzaamheid te bevorderen. Fonds 1818 stelt hiervoor tot eind 2022 één miljoen euro beschikbaar.

Doel: financiële zelfredzaamheid bevorderen

Het fonds wil nieuwe projecten ondersteunen die ervoor zorgen dat mensen uit de schulden blijven of er snel weer uitkomen.

Wie kan aanvragen?

Rechtspersonen.

Criteria (samenvatting)

Projecten gericht op de volgende thema’s kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen:

  • Bevorderen van samenwerking tussen organisaties, instanties, bedrijven en overheden;
  • Laagdrempelige noodvoorzieningen gericht op leniging van acute nood;
  • Vroegtijdig signaleren en oplossen van financiële problemen;
  • Ondersteunen van vrijwilligers die betrokken zijn bij projecten waarbij financiële zelfredzaamheid voorop staat;
  • Verstrekken van informatie en ondersteuning met het oog op verbetering van leefomstandigheden.

Voorrang wordt gegeven aan meerjarige plannen met een maximum van drie jaar. Projecten waarbij sprake is van samenwerking tussen verschillende partijen, zo mogelijk uit verschillende gemeentes in het werkgebied van Fonds 1818, hebben de voorkeur. Ook wordt nagegaan in hoeverre het project iets toevoegt in de betreffende gemeente ten opzichte van het huidige aanbod/de bestaande werkwijze.

Budget: maximaal € 200.000,- per project
Deadline: Bekijk de actuele informatie bij Fonds 1818 >>

Wil je op de hoogte blijven over Fondsendatabase Armoede?

Ontvang eenmalig 20% instapkorting op het jaarabonnement

(Deze actie is geldig tot en met 31 maart 2020)

Heb je vragen?

Bel ons op 030-2270385 of mail ons. Wij helpen je graag verder.