Privacy & Cookies

 

 

Privacy & Cookies

Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden!

 

Privacyverklaring

Fondsendatabase Armoede, individuele hulp voor mensen in armoedesituaties

Onze database met meer dan 600 fondsen en donaties in natura is een onmisbare bron van informatie voor maatschappelijk werkers, sociaal-juridische dienstverleners, bewindvoerders, schuldhulpverleners, uitkeringsinstanties, religieuze instellingen, scholen, etc. Zij kunnen bij deze fondsen voor hun cliënten geld of bijdragen in natura aanvragen wanneer er dringend iets nodig is. Bijvoorbeeld voor het vervangen van een kapotte wasmachine of om een opleiding te betalen zodat iemand aan een baan geholpen kan worden. Meer weten? Kijk op www.fondsendatabasearmoede.nl

Algemeen

De Fondsendatabase Armoede is een activiteit van ZorgSubsidieKalender B.V., gevestigd aan de Europalaan 2, 3526 KS Utrecht3527 LD Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://fondsendatabasearmoede.nl
Europalaan 2
3526 KS Utrecht 
030-2270358

Stance van Heijst is de Functionaris Gegevensbescherming van de Fondsendatabase Armoede. Zij is te bereiken via info@fondsendatabasearmoede.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fondsendatabase Armoede verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw surfgedrag op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fondsendatabasearmoede.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FondsendatabaseArmoede.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • FondsendatabaseArmoede.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • FondsendatabaseArmoede.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • FondsendatabaseArmoede.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

FondsendatabaseArmoede.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

FondsendatabaseArmoede.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Wij gebruiken een mailsysteem om, na toestemming van klanten en geïnteresseerden subsidienieuws en tips te sturen. Daarnaast fungeert dit systeem als webshop om aankopen van klanten te faciliteren en onze financiële administratie te voeren.

FondsendatabaseArmoede.nl werkt samen met derde partijen voor de uitvoering van operationeel, financieel en commerciele doelen. Met elke organisatie is een verwerkersovereenkomst geaccordeerd waarin de privacy van persoonsgegevens geborgd is. Voor inhoudelijke details verwijzen wij naar de privacyverklaring van de desbetreffende partij.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FondsendatabaseArmoede.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Verplichting vanuit de Belastingdienst
Personalia > 7 jaar > Verplichting vanuit de Belastingdienst
Adres > 7 jaar > Verplichting vanuit de Belastingdienst
Enzovoort > 7 jaar > Verplichting vanuit de Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Fondsendatabase Armoede verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fondsendatabase Armoede gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fondsendatabase Armoede en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fondsendatabasearmoede.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Fondsendatabase Armoede wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fondsendatabase Armoede neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fondsendatabasearmoede.nl

Vragen?

Bel ons gerust op 030-2270037

Disclaimer

Fondsendatabase Armoede is een online publicatie van ZorgSubsidieKalender B.V.. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website aanvaardt ZorgSubsidieKalender B.V geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, door eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel voor de eigen teksten als voor teksten van derden. Alle informatie die op deze website is vermeld, is voorbehouden aan druk, taal en/of zetfouten. Alle nieuws dat op deze site wordt vermeld is indicatief en uitsluitend bedoeld als nieuwswaarde. Er kunnen aan de inhoud van de website geen rechten worden ontleend.

 fa-thumbs-o-up

 

Abonnement

.

 fa-laptop

 

Demonstratie

.

 fa-newspaper-o

 

Nieuws

.

  fa-search-plus

 

Project

.

  fa-phone

 

Contact

.