Hulp aan gehandicapten wanneer publieke voorziening tekort schieten

Deze week lichten we een overkoepelende organisatie van fondsen uit die hulp biedt aan individuele gehandicapten in Nederland. Deze fungeert als centraal ‘meldpunt’ voor aanvragen.

Doel: hulp aan gehandicapten die tussen wal en schip vallen

Elk fonds onder deze koepel heeft een eigen unieke doelstelling; de samenwerking richt zich specifiek op financiële steun voor de aanschaf van aangepast vervoer of andere noodzakelijke hulpmiddelen, waarvoor bij de overheid tevergeefs is aangeklopt. De fondsen werken hierin samen om aanvragen sneller te kunnen afhandelen, wachttijden te verkorten, kosten te besparen en dubbele aanvragen te voorkomen.

Wie kan aanvragen?

De organisatie neemt alleen aanvragen in behandeling die door gevestigde maatschappelijke instellingen worden ondersteund (bijvoorbeeld MEE, Sint Maartenskliniek etc).

Bijdragen zijn uitsluitend voor kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of verstandelijke beperking die een vervoermiddel of ander hulpmiddel nodig hebben, maar daar tevergeefs voor hebben aangeklopt bij overheid, zorgverzekeraar of andere instanties.

Criteria (samenvatting)

Voor vervoer komen alleen aanvragen in aanmerking waarbij:

  • de aanvrager de aanvraag eerst heeft neergelegd bij publieke voorzieningen zoals die in het kader van de WMO beschikbaar zijn, waarvan afwijzingen en (gedeeltelijke) toezeggingen moeten worden aangetoond.
  • de uiteindelijk begunstigde een eigen financiële bijdrage in de aanschafkosten doet en over voldoende financiële middelen beschikt om het gebruik en het onderhoud van het aan te schaffen vervoermiddel te betalen, maar niet over voldoende middelen beschikt om de aanvraag geheel zelfstandig te financieren (‘inkomenstoets’);
  • nog tenminste één andere organisatie bereid is de aanschaf financieel te steunen.

Voor andere hulpmiddelen komen alleen aanvragen in aanmerking waarbij:

  • de uiteindelijk begunstigde niet over voldoende middelen beschikt om de aanvraag geheel zelf te financieren (‘inkomenstoets’).
  • je geen beroep kunt doen op WMO-middelen van de gemeente voor de financiering van het aan te schaffen hulpmiddel.

Budget: geen vaststaand bedrag

Overige informatie

Log in voor meer informatie >>

Meer soortgelijke fondsen vinden? Neem nu een jaarabonnement! >>