Fondsen voor vrouwen door vrouwen

Deze internationale coalitie van vrouwen bestaat al 90 jaar en is actief in 133 landen. Er zijn ook clubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Zij hebben een aantal fondsen voor vrouwen en meisjes waar zowel leden als niet leden onder bepaalde voorwaarden gebruik van kunnen maken.

Doel

De missie van deze coalitie is het verbeteren van de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes. Dit doen ze door middel van onderwijs en economische en politieke bekrachtiging. Het wereldwijde thema van 2011-2030 luidt dan ook: “Empowerment van vrouwen door onderwijs en leiderschap”.

Via fondsen bieden ze hulp op verschillende manieren:

  • Financiële hulp aan leden die meer dan twee jaar actief lid zijn van een club in Nederland, Suriname of Curaçao en die in financiële nood verkeren.
  • Beurzen aan vrouwen of meisjes die een studie of vervolgopleiding willen volgen en daarvoor enige financiële ondersteuning behoeven.

Wie kan deze fondsen voor vrouwen aanvragen?

Leden van de clubs kunnen aanvragen. Leden kunnen ook niet-leden aandragen. Voor bepaalde fondsen kunnen niet-leden een aanvraag doen indien ze de ondersteuning hebben van een van de clubs.

Criteria (samenvatting)

  • Financiële hulp kan slechts geboden worden indien de voorliggende sociale voorzieningen en/of uitkeringen ontoereikend zijn.
  • De studiebeurs is vooral bedoeld voor college- of inschrijfgelden. Studenten die al enige tijd bezig zijn en hebben aangetoond grote kans te hebben hun studie met succes te voltooien, hebben de voorkeur.

Budget: geen vaststaand bedrag

Deadline: jaar rond, aanvragen voor het volgende studiejaar moeten uiterlijk op 31 maart zijn ingediend.

Overige informatie

Log in voor meer informatie >>

Deze en andere fondsen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>