Fonds voor betere mobiliteit van kwetsbare groepen

Dit nieuwe fonds richt zich op projecten en initiatieven die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en mensen met lagere inkomens helpen te verbeteren.

Doel

Het bestrijden van zogeheten ‘mobiliteitsarmoede’. Zo wordt het sociaal isolement van deze doelgroepen verkleind, en worden de kansen op onderwijs, arbeidsmarkt en een betere gezondheid vergroot. Deze doelstelling van de New Mobility Foundation is tevens in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s), die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd met als doel om een einde te maken aan wereldwijde armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

Wie kan aanvragen?

Nederlandse en internationale projecten die mobiliteitsarmoede tackelen.

Criteria (samenvatting)

  • De focus ligt op fysieke mobiliteit van A naar B.
  • De focus ligt op tenminste een van de volgende doelgroepen: ouderen, gehandicapten, lagere inkomens en vluchtelingen.
  • Het gebruik van technologie is een belangrijk onderdeel van het project of initiatief.
  • Het project is innovatief in de zin dat het vernieuwend en grensverleggend is.
  • Het project of initiatief kan op grotere schaal en op andere plekken worden overgenomen. Met andere woorden: het project heeft de potentie om een groot publiek te bereiken, naast dichtbevolkte gebieden ook in dunbevolkte gebieden.
  • Het project of initiatief biedt duurzame, toekomstbestendige oplossingen.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: jaar rond

 

Wil je op de hoogte blijven over Fondsendatabase Armoede?

Ontvang eenmalig 20% instapkorting op het jaarabonnement

(Deze actie is geldig tot en met 31 maart 2020)

Heb je vragen?

Bel ons op 030-2270385 of mail ons. Wij helpen je graag verder.