€ 7 miljoen subsidie voor het bestrijden van laaggeletterdheid

Dit actieprogramma geeft extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Er is subsidie beschikbaar voor verschillende activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Doel

Er kan subsidie aangevraagd worden voor:

  • een taaltraject voor ouders en/of activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners te voeren, of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen;
  • scholing die tot een betere taalvaardigheid van werknemers leidt;
  • activiteiten naar keuze waarmee uitvoering wordt gegeven aan (een deel van) een lokaal of regionaal Taalakkoord. De activiteiten kunnen hierbij zowel betrekking hebben op de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen als op leesbevordering bij kinderen (indien in samenwerkingsverband).

Wie kan aanvragen?

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Criteria (samenvatting)

Nieuw deze subsidieronde:

  • Naast activiteiten gericht op taal, komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in aanmerking voor subsidie.
  • Aanvragen die worden ingediend in het kader van de samenwerkingsverbanden komen alleen nog in aanmerking voor subsidie wanneer deze zijn gericht op het bereiken van de NT1-doelgroep (mensen met Nederlands als moedertaal).
  • Werkgevers die subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van hun werknemers, mogen de subsidie ook gebruiken voor zzp-ers met wie zij werken.
  • De subsidie kan alleen nog gebruikt worden voor mensen met een taalniveau ónder 2F (in voorgaande subsidierondes was dit tot en met 2F).

Budget: maximaal € 200.000,- per aanvraag voor werkgevers, samenwerkingsverbanden en overige activiteiten, en maximaal € 1.000.000,- per aanvraag voor opleidingstrajecten van ouders.

Bekijk de actuele informatie via deze link >>

 

Wil je op de hoogte blijven over Fondsendatabase Armoede?

Ontvang eenmalig 20% instapkorting op het jaarabonnement

(Deze actie is geldig tot en met 31 maart 2020)

Heb je vragen?

Bel ons op 030-2270385 of mail ons. Wij helpen je graag verder.