Dit fonds wil sport en cultuur voor iedereen toegankelijk maken

Iedereen kent inmiddels wel het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Al meer dan 20 jaar zorgt dit fonds ervoor dat kinderen en jongeren uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit.

Maar ken je het Volwassenenfonds Sport & Cultuur al? Dit is in 2020 opgericht. Het werkt op een vergelijkbare manier als het Jeugdfonds, alleen is het dan gericht op mensen boven de 18 jaar. Op dit moment zijn er 16 gemeenten aangesloten bij het fonds en de verwachting is dat dit er de komende tijd alleen maar meer worden.

Doel: sport en cultuur voor iedereen

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor een sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. De ambitie van het fonds is dat iedere Nederlander een leven lang moet kunnen sporten en bewegen. Het fonds ontzorgt gemeenten en faciliteert bij het inzetten van de gelden voor sport en cultuur richting doelgroepen die financiële drempels ervaren.

Wie kan aanvragen?

Alleen intermediairs kunnen een aanvraag doen. Dit kunnen bijvoorbeeld schuldhulpverleners, buurtsportcoaches, maatschappelijk werkers of een vrijwilliger bij een voedselbank zijn.

Criteria (samenvatting)

Het fonds:

  • ondersteunt volwassenen van minimaal 18+ jaar;
  • kan alleen wat betekenen als jouw gemeente is aangehaakt; (Controleer dat hier >>)
  • kan bijdragen aan contributie, lesgeld en/of materialen voor sport of een creatieve activiteit.

Budget: afhankelijk van je gemeente

Overige informatie

Log in voor meer informatie >>

Meer soortgelijke fondsen vinden? Neem nu een jaarabonnement! >>